1887

Undervisning i forbrukerkompetanse – en strategi for forbrukerundervisning

Forslag til mål og programinnhold for forbrukerundervisning

image of Undervisning i forbrukerkompetanse – en strategi for forbrukerundervisning

De nordiske forbrukerorganisasjonene - statlige organer og myndigheter - har samarbeidet om utdanningsspørsmål siden 1960-tallet. I de siste ti årene er samarbeidet om forbrukerundervisning utvidet til de baltiske statene. For alle disse landene har TemaNord-målene for forbrukerundervisning, som foreslått av Nordisk Ministerråd, vist seg å være et nyttig instrument for utvikling av læreplaner og til å forklare og organisere forbrukerrelaterte utdanningsemner i lærerutdanning, i kommuner og i skoler. Denne rapporten om forbrukerundervisning er den tredje reviderte utgaven og er basert på utgavene publisert i 1995 og 2000. Målet for og innholdet i forbrukerutdanningsprogrammene trenger å bli revidert og utvidet i takt med endringer i samfunnet. Både den utvidede bruken av digitale media i samfunnet og utfordringer knyttet til klimakrisen forsterker behovet for å oppdatere innholdet i denne utdanningen med nye tema og felter. Denne strategien er laget for å sette undervisning i forbrukerkompetanse ut i livet, og den er retningsgivende for planleggere av læreplaner, for lærere og undervisere, samtidig som den fremmer utviklingen av kompetanse og læringsmiljøer.

Norwegian

.

Hvorfor forbrukerundervisning?

Det er skjedd store endringer i markeder og tjenestetilbud de seneste årtiene. Slike endringer øker behovet for forbrukerundervisning og nødvendiggjør en revidering av temaer og hovedområder. Penger trenger ikke lenger nødvendigvis å ta form som mynter og sedler, men kan brukes fra den virtuelle lommeboken. Antallet produkter og offentlige og kommersielle tjenester er mangedoblet, mens økt globalisering har gjort det enda vanskeligere å skaffe seg et generelt økonomisk overblikk. Markedsføringen har endret seg, og blir i stadig større grad forbundet med underholdning og sosialt samspill, og forårsaker en stadig større informasjons- og reklameflyt.

Norwegian Swedish, Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error