1887

Undervisning i forbrukerkompetanse – en strategi for forbrukerundervisning

Forslag til mål og programinnhold for forbrukerundervisning

image of Undervisning i forbrukerkompetanse – en strategi for forbrukerundervisning

De nordiske forbrukerorganisasjonene - statlige organer og myndigheter - har samarbeidet om utdanningsspørsmål siden 1960-tallet. I de siste ti årene er samarbeidet om forbrukerundervisning utvidet til de baltiske statene. For alle disse landene har TemaNord-målene for forbrukerundervisning, som foreslått av Nordisk Ministerråd, vist seg å være et nyttig instrument for utvikling av læreplaner og til å forklare og organisere forbrukerrelaterte utdanningsemner i lærerutdanning, i kommuner og i skoler. Denne rapporten om forbrukerundervisning er den tredje reviderte utgaven og er basert på utgavene publisert i 1995 og 2000. Målet for og innholdet i forbrukerutdanningsprogrammene trenger å bli revidert og utvidet i takt med endringer i samfunnet. Både den utvidede bruken av digitale media i samfunnet og utfordringer knyttet til klimakrisen forsterker behovet for å oppdatere innholdet i denne utdanningen med nye tema og felter. Denne strategien er laget for å sette undervisning i forbrukerkompetanse ut i livet, og den er retningsgivende for planleggere av læreplaner, for lærere og undervisere, samtidig som den fremmer utviklingen av kompetanse og læringsmiljøer.

Norwegian Swedish, Finnish

.

Forord

De nordiske forbrukerorganisasjonene – statlige organer og myndigheter – har samarbeidet om utdanningsspørsmål siden 1960-tallet. I de siste ti årene er samarbeidet innen sektoren for forbrukerundervisning utvidet til de baltiske statene. For alle disse landene har TemaNord-målene for forbrukerundervisning, som foreslått av Nordisk Ministerråd, vist seg å være et nyttig instrument for utvikling av læreplaner og til å forklare og organisere forbrukerrelaterte utdanningsemner i forbindelse med lærerutdanning, kommuner og skoler. Dokumentutgaven fra år 2000 tilføyde et særlig fokus på økt bruk av PCer og Internett samt livsstil og etikk. Dokumentet fra år 2000 ble oversatt til 11 språk.

Norwegian Swedish, Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error