1887

Uddannelse for voksne

Kortlægning af ligheder og forskelle i ordninger på ISCED 3-niveau for voksne i de nordiske lande, Grønland og Åland samt på Færøerne.

image of Uddannelse for voksne

For at imødekomme en stadig faldende efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft findes der i Norden et rigt udbud af uddannelsesordninger på ISCED 3-niveau som voksne kan gøre brug af. I denne rapport kortlægges og beskrives alle uddannelsesordninger på ISCED 3-niveau, som er åbne for voksne deltagere i hvert at de nordiske lande samt i Grønland og Åland samt på Færøerne. De forskellige uddannelsesordninger sammenlignes på tværs af Norden i en komparativ analyse, hvor der dykkes ned på følgende temaer:- Ordninger særligt målrettet voksne

- Fleksibilitet og adgang til højere uddannelser

- Brug af realkompetencevurderinger

- Studieafgifter

- Økonomisk støtte under uddannelse

- Politiske diskussioner om uddannelse på ISCED 3-niveauRapporten afsluttes med at brede blikket ud på hvordan uddannelser for voksne på ISCED 3-niveau er struktureret i resten af Europa. Formålet med rapporten er at skabe et veldokumenteret grundlag for erfaringsudveksling og læring i Norden.

Danish

.

Forfatternes forord

Det er en vigtig samfundsudfordring og politisk ambition, at så stor en del af befolkningen som muligt har uddannelse på mindst ISCED 3-niveau. I de nordiske lande såvel som i resten af Europa er der er et stort potentiale i at få løftet de voksnes uddannelsesniveau igennem ordninger, som tager de voksnes præmisser og muligheder i betragtning, og som kan være med til at motivere til yderligere uddannelse. Ligeledes er der stort potentiale i at få anerkendt den læring, som de voksne har erhvervet sig på forskellig vis i deres liv.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error