1887

Sammanfattande rapport från konferensen: Profilering av nordisk högre utbildning och forskning

Klassificering och ranking på nordisk dagordning

image of Sammanfattande rapport från konferensen: Profilering av nordisk högre utbildning och forskning

Den 15 april 2010 höll Nordiska ministerrådet konferensen ”Profilering av nordisk högre utbildning och forskning - klassifikation och ranking på den nordiska dagordningen?”. Konferensrapporten anger huvuddragen i den internationella utbildningspolitiska kontext som konferensen placerar sig i. Den redogör även för debatten under konferensen och för de rekommendationer som konferensens deltagare gav uttryck åt. Rapporten kan därför betraktas som en konstruktiv utgångspunkt för ett vidare nordiskt samarbete på området.

Swedish

.

Valet av indikatorer speglar intressen och maktförhållanden

Diskussionen om vilka krav man kunde ställa på ett nytt system för klassifikationer och rankings följde två spår. Det ena handlade om de principer ett utvecklat rankingverktyg borde bygga på, det andra handlade mer konkret om vilka indikatorer och kriterier för kvalitet i högre utbildning som instrumentet skulle bestå av.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error