1887

Sammanfattande rapport från konferensen: Profilering av nordisk högre utbildning och forskning

Klassificering och ranking på nordisk dagordning

image of Sammanfattande rapport från konferensen: Profilering av nordisk högre utbildning och forskning

Den 15 april 2010 höll Nordiska ministerrådet konferensen ”Profilering av nordisk högre utbildning och forskning - klassifikation och ranking på den nordiska dagordningen?”. Konferensrapporten anger huvuddragen i den internationella utbildningspolitiska kontext som konferensen placerar sig i. Den redogör även för debatten under konferensen och för de rekommendationer som konferensens deltagare gav uttryck åt. Rapporten kan därför betraktas som en konstruktiv utgångspunkt för ett vidare nordiskt samarbete på området.

Swedish

.

Nordiska och europeiska initiativ

I dag används ranking i ökande utsträckning till att värdera och synliggöra den högre utbildningens resultat. Men i internationella jämförelser kan det vara svårt att dokumentera, och därmed profilera olikartade institutioner och olika typer av kvalitet.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error