1887

Sammanfattande rapport från konferensen: Profilering av nordisk högre utbildning och forskning

Klassificering och ranking på nordisk dagordning

image of Sammanfattande rapport från konferensen: Profilering av nordisk högre utbildning och forskning

Den 15 april 2010 höll Nordiska ministerrådet konferensen ”Profilering av nordisk högre utbildning och forskning - klassifikation och ranking på den nordiska dagordningen?”. Konferensrapporten anger huvuddragen i den internationella utbildningspolitiska kontext som konferensen placerar sig i. Den redogör även för debatten under konferensen och för de rekommendationer som konferensens deltagare gav uttryck åt. Rapporten kan därför betraktas som en konstruktiv utgångspunkt för ett vidare nordiskt samarbete på området.

Swedish

.

Konferensens huvudfrågor

Konferensen Profilering av nordisk högre utbildning och forskning – Klassificering och ranking på nordisk dagordning har arrangerats under Danmarks huvudmannaskapsperiod i det Nordiska ministerrådet, och genomfördes I Köpenhamn den 15 april 2010. Dess huvudsyfte var att bidra till att profilera och stödja nordisk högre utbildning och forskning i en tid av ökad internationell konkurrens på utbildningsområdet. Förväntningarna var att konferensen skulle utmynna i några förslag till ett vidare framåtriktat samarbete omkring klassifikation och internationella jämförelser av nordisk högre utbildning.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error