1887

Rekrutteringsproblematikken på de nordiske læreruddannelser

image of Rekrutteringsproblematikken på de nordiske læreruddannelser

Med Finland som eneste undtagelse slås læreruddannelserne i alle de nordiske lande (Danmark, Sverige, Norge og Island) med rekrutteringsproblemer. Målt i forhold til antallet af ansøgere til læreruddannelsen og indgangsniveauet for de optagne lærer-studerende antages den finske læreruddannelse at være attraktiv for uddannelses-søgende. Hovedformålet med studiet af rekrutteringsproblematikken på de nordiske lærerud-dannelser er at bidrage til en forståelse af hvilke faktorer der kan forklare den finske læreruddannelses attraktivitet sammenlignet med de øvrige nordiske landes lærerud-dannelser. Studiet tager udgangspunkt i en forståelse af at attraktiviteten afhænger af læreruddannelsens og lærergerningens status, af beskæftigelsesvilkårene for færdiguddannede lærere og af uddannelsens organisering. Studiet er udarbejdet for Nordisk Ministerråd af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, DPU med støtte fra samarbejdspartnere i de nordiske lande.

Danish

.

Karakteristik af respondenter

Dette kapitel giver en generel beskrivelse af hvem man rekrutterer på de nordiske læreruddannelser, men beskriver også kort ungdomsuddannelseselevernes karakteristika. Det skal pointeres at resultaterne baserer sig på et begrænset datagrundlag. På trods af dette kan der alligevel identificeres interessante mønstre. Yderligere baggrundsdata er indsat i rapportens Appendiks C.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error