1887

Rekrutteringsproblematikken på de nordiske læreruddannelser

image of Rekrutteringsproblematikken på de nordiske læreruddannelser

Med Finland som eneste undtagelse slås læreruddannelserne i alle de nordiske lande (Danmark, Sverige, Norge og Island) med rekrutteringsproblemer. Målt i forhold til antallet af ansøgere til læreruddannelsen og indgangsniveauet for de optagne lærer-studerende antages den finske læreruddannelse at være attraktiv for uddannelses-søgende. Hovedformålet med studiet af rekrutteringsproblematikken på de nordiske lærerud-dannelser er at bidrage til en forståelse af hvilke faktorer der kan forklare den finske læreruddannelses attraktivitet sammenlignet med de øvrige nordiske landes lærerud-dannelser. Studiet tager udgangspunkt i en forståelse af at attraktiviteten afhænger af læreruddannelsens og lærergerningens status, af beskæftigelsesvilkårene for færdiguddannede lærere og af uddannelsens organisering. Studiet er udarbejdet for Nordisk Ministerråd af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, DPU med støtte fra samarbejdspartnere i de nordiske lande.

Danish

.

Grundskolen og lærergerningen

Kapitlet ser på nogle af de kompetencer lærerne forventes at besidde, og på lærernes arbejdsvilkår. Her spiller forholdet til elever, kolleger og forældre en central rolle. Lærernes arbejdsvilkår forventes dermed at være en faktor der kan påvirke rekrutteringen til læreruddannelsen i lyset af det konkrete arbejdsfelt de færdiguddannede stilles i udsigt. Kapitlet fokuserer også på mediernes rolle og den indflydelse de kan have på samfundets opfattelse af både grundskolen og lærernes status. Kapitlet redegør desuden for om mediernes dækning af grundskolen og lærergerningen opleves at være retvisende blandt interviewpersonerne.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error