1887

Praktisk-musiske fag i utdanningssystemene i Norden

image of Praktisk-musiske fag i utdanningssystemene i Norden

De nordiske utdannings- og forskningsministre ønsker å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdannelsene. Dette var bakgrunnen for at ministrene i april 2009 besluttet at Nordisk ministerråd skulle gjennomføre en nordisk komparativ studie av hvordan kreativitet, innovasjon og entreprenørskap er integrert i de nordiske utdanningssystemene. Som tilleggsoppdrag til denne studien, ble det i 2010 under det danske formannskapet i Nordisk ministerråd, tatt initiativ til ytterligere to studier om henholdsvis de praktisk musiske fag og de nordiske lands arbeid med talentutvikling og kreativitet i relasjon til naturvitenskap. Studiene er en del av Nordisk ministerråds globaliseringsprosjekt ”En god opplæring til ungdom og voksne” som har som ett av fire delmål å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningen. Studiene er gjennomført under ledelse av Universitet i Nordland, Norge, på oppdrag fra Nordisk ministerråd.

Norwegian

.

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i de praktiskestetiske fagene i norsk utdanning

Denne studien er del av et oppdrag fra Nordisk Ministerråd (NMR). Formålet med arbeidet er å undersøke hvilken plass kreativitet, innovasjon og entreprenørskap har i utdanningssystemet i hvert av de nordiske landene. Foreliggende del av studien, kalt tilleggsstudie1 av prosjektet, går ut på å undersøke og analysere ei gruppe fag som i dansk skoleverk kalles «praktisk musiske fag». På dansk omfatter gruppa fagene idræt, musikk, billedkunst, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab. Tilsvarende fags planer i norsk utdanningssystem granskes i denne tilleggsstudien for å identifisere forutsetninger for kreativitet, innovasjon og entreprenørskap.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error