1887

Praktisk-musiske fag i utdanningssystemene i Norden

image of Praktisk-musiske fag i utdanningssystemene i Norden

De nordiske utdannings- og forskningsministre ønsker å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdannelsene. Dette var bakgrunnen for at ministrene i april 2009 besluttet at Nordisk ministerråd skulle gjennomføre en nordisk komparativ studie av hvordan kreativitet, innovasjon og entreprenørskap er integrert i de nordiske utdanningssystemene. Som tilleggsoppdrag til denne studien, ble det i 2010 under det danske formannskapet i Nordisk ministerråd, tatt initiativ til ytterligere to studier om henholdsvis de praktisk musiske fag og de nordiske lands arbeid med talentutvikling og kreativitet i relasjon til naturvitenskap. Studiene er en del av Nordisk ministerråds globaliseringsprosjekt ”En god opplæring til ungdom og voksne” som har som ett av fire delmål å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningen. Studiene er gjennomført under ledelse av Universitet i Nordland, Norge, på oppdrag fra Nordisk ministerråd.

Norwegian

.

Analyse af de praktisk/musiske fag i Danmark

Følgende er analysen af de praktisk/musiske fag for Danmark, Færøerne og Grønland. Hovedvægten i denne analyse vil ligge på danske forhold. Da Færøerne hører under det danske undervisningsministerium er der sammenfald på mange områder med få undtagelser hvor der er særlige færøske tillæg. Af opdraget fremgår det, at det ønskede fokus er en afdækning af de praktisk/ musiske fag i grundskolen/folkeskolen med henblik på et komparativt nordisk studie. Det er denne afdækning der vil være hovedfokus i analysen. I analysen er det bærende aspekt de lovkrav og bekendtgørelsesmæssige mål som fagene er underlagt. Fagenes timetal, deres placering i skoleforløbet, betegnelse, indhold og omfang skal afdækkes.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error