1887

På tværs af Norden

Nye tendenser i børne- og ungdomslitteratur med nedslag i forskning og formidling

image of På tværs af Norden

Denne antologi giver et indblik i nye tendenser i børne- og ungdomslitteratur med nedslag i nordisk forskning og formidling. Den leverer også bud på, hvordan børne- og ungdomslitteraturens forskning og formidling etableredes, og hvordan den lever på tværs af Norden. Antologiens essays omhandler det børnelitterære kredsløb i Norden, sætter spørgsmålstegn ved, om den nordiske billedbog har en alder, freestyler med nordisk rapsodi og sætter kvalitetsbegrebet under lup. Bidrag i antologien er på dansk, norsk og svensk.

Danish

.

Barnlitteraturforskning så in i Norden

”En bred marginal för att drömma och mycket att känna igen.” Så beskriver Tove Jansson barnlitteraturen i sitt manifest Den lömska barnboksförfattaren (1961). Och visst har barnlitteraturen utövat sin lockelse också på forskare. Vägen till att etablera och upprätthålla en nordisk barnlitteraturforskning har däremot inte varit lätt. Därför kännetecknas barnlitteraturforskare av att de har skinn på näsan och är vana att kavla upp ärmarna, men även av att de är solidariska och har ohemult roligt ihop. Sedan barnlitteraturforskningen etablerades i Norden under 1970-talet har den internationella inriktningen och kontakten med organisationer som International Research Society for Childrens Literature (känt under akronymen IRSCL) varit avgörande. Nordisk barnlitteratur har en pionjärställning i världen, och sprids globalt. Det ger goda förutsättningar för en vital barnlitteraturforskning. De internationella sammanhangen, som IRSCL, har fungerat som en plattform för nordiska forskare att sammanstråla på, och samtidigt som kontaktyta mot den internationella forskningen. Den nordiska barnlitteraturforskningen har genomgått en rad faser, från domänetablering till generationsskiften. Just nu genomlevs ett generationsskifte då flera tongivande nordiska forskare pensioneras och nya träder till. Många av dem har i decennier verkat för att bygga nätverk i Norden. Och som alltid vid generationsväxlingar måste områdets infrastruktur bevakas och upprätthållas, samtidigt som revitalisering och nyorientering är möjlig. Vad är då möjligt att göra i nordisk barnlitteraturforskning?

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error