1887

Nordisk utdanningsforskning. Sentrale kjennetegn - nye muligheter

image of Nordisk utdanningsforskning. Sentrale kjennetegn - nye muligheter

Undersøgelsen fastslår, at det nordiske uddannelsesforskningsfelt kendetegnes af et stort mangefold både i disciplintilknytning og perspektiver, i forskningsfokus og forskningsmetodik, publicering og formidling. Forfatterne mener, at denne situation bidrager til, at feltet uddannelsesforskning kan være vanskelig at definere præcist og dermed afgrænse. Rapporten synliggør imidlertid, at en større grad af samarbejde og øget koordinering på feltet, kan give en nordisk merværdi på en række områder. Hovedformålet med studiet er, at undersøge mulighederne for et nordisk uddannelsesforsknings- og formidlingsinitiativ gennem en kortlægning af igangværende og planlagte uddannelsesforskningsinitiativer i de nordiske lande og selvstyrende områder, samt indhente synspunkter om hvilke felter og i hvilken form et eventuelt nordisk initiativ kan være hensigtsmæssigt. Studiet er udarbejdet for Nordisk Ministerråd af Norsk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU STEP i samarbejde med Technopolis.

Norwegian

.

Sammendrag

I 2009 ga Nordisk ministerråd (NMR) NIFU STEP i samarbeid med Technopolis i oppdrag å utføre en studie av nordisk utdanningsforskning og formidlingen av denne. Bakgrunnen for prosjektet er at Nordisk ministerråd vurderer å ta initiativ til ytterligere å bygge ut det nordiske forsknings- og utdanningssamarbeid (jfr. Sektorplan for Islands formannskapsprogram for Nordisk ministerråds samarbeid om forskning, kultur og utdannelse 2009). Oppdraget har hatt som hovedformål å undersøke mulighetene for et nordisk utdanningsforsknings- og formidlingsinitiativ gjennom å kartlegge igangværende og planlagte utdanningsforskningsinitiativer i de nordiske landene og selvstyrende områder, samt innhente synspunkter på hvilke felter og i hvilken form et eventuelt nordisk initiative kan være hensiktsmessig. Studien bygger både på kvantitative (bibliografidata) og kvalitative data - en rekke intervjuer med forskere, beslutningstakere og personer i forskningsfinansierende instanser i de nordiske land. I tillegg er det gjennomført en kartlegging (dokumentanalyse) av de ulike politiske og nasjonale initiativ i forhold til utdanningsforskningen I perioden 2004-2008.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error