1887

Nordisk utdanningsforskning. Sentrale kjennetegn - nye muligheter

image of Nordisk utdanningsforskning. Sentrale kjennetegn - nye muligheter

Undersøgelsen fastslår, at det nordiske uddannelsesforskningsfelt kendetegnes af et stort mangefold både i disciplintilknytning og perspektiver, i forskningsfokus og forskningsmetodik, publicering og formidling. Forfatterne mener, at denne situation bidrager til, at feltet uddannelsesforskning kan være vanskelig at definere præcist og dermed afgrænse. Rapporten synliggør imidlertid, at en større grad af samarbejde og øget koordinering på feltet, kan give en nordisk merværdi på en række områder. Hovedformålet med studiet er, at undersøge mulighederne for et nordisk uddannelsesforsknings- og formidlingsinitiativ gennem en kortlægning af igangværende og planlagte uddannelsesforskningsinitiativer i de nordiske lande og selvstyrende områder, samt indhente synspunkter om hvilke felter og i hvilken form et eventuelt nordisk initiativ kan være hensigtsmæssigt. Studiet er udarbejdet for Nordisk Ministerråd af Norsk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU STEP i samarbejde med Technopolis.

Norwegian

.

Publiseringsmønstre innenfor nordisk utdanningsforskning

Mønstre for publisering av resultater av forskningen uttrykker hvilke forskningssamtaler som oppfattes som viktige og relevante å delta i, bade lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Forskeres samtaler om forskningens relevans og kvalitet foregår blant annet gjennom publisering i tidsskrift, serier, bokforlag el. med rutiner for fagfellevurdering. Publisering internasjonalt representerer en viktig del av forskersamfunnets kvalitetssikring. I tillegg foregår forskningsformidlingen gjennom mange andre kanaler, som undervisning samt annen mer allmennrettet formidling.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error