1887

Nordisk utdanningsforskning. Sentrale kjennetegn - nye muligheter

image of Nordisk utdanningsforskning. Sentrale kjennetegn - nye muligheter

Undersøgelsen fastslår, at det nordiske uddannelsesforskningsfelt kendetegnes af et stort mangefold både i disciplintilknytning og perspektiver, i forskningsfokus og forskningsmetodik, publicering og formidling. Forfatterne mener, at denne situation bidrager til, at feltet uddannelsesforskning kan være vanskelig at definere præcist og dermed afgrænse. Rapporten synliggør imidlertid, at en større grad af samarbejde og øget koordinering på feltet, kan give en nordisk merværdi på en række områder. Hovedformålet med studiet er, at undersøge mulighederne for et nordisk uddannelsesforsknings- og formidlingsinitiativ gennem en kortlægning af igangværende og planlagte uddannelsesforskningsinitiativer i de nordiske lande og selvstyrende områder, samt indhente synspunkter om hvilke felter og i hvilken form et eventuelt nordisk initiativ kan være hensigtsmæssigt. Studiet er udarbejdet for Nordisk Ministerråd af Norsk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU STEP i samarbejde med Technopolis.

Norwegian

.

Innledning

På oppdrag fra Nordisk ministerråd (NMR) gjennomfører NIFU STEP I samarbeid med Technopolis i Stockholm i 2009 en mulighetsstudie om nordisk utdanningsforsknings- og formidlingsinitiativ, basert på en generell beskrivelse av det nordiske utdanningsforskningsfeltet og noen kjennetegn ved dette. Prosjektet skal være et viktig skritt for å identifisere både nordisk drivkraft og nordisk styrke innenfor utdanningsforskningen i de nordiske landene. Bakgrunnen er at Nordisk ministerråd ønsker å spille en sentral rolle i forhold til ytterligere å bygge ut det nordiske forsknings- og utdanningssamarbeidet (jfr. Sektorplan for Islands formannsskapsprogram for Nordisk ministerråds samarbeid om forskning, kultur og utdannelse 2009). Oppdraget har som hovedformål å undersøke mulighetene for et nordisk utdanningsforsknings- og formidlingsinitiativ gjennom å kartlegge igangværende og planlagte utdanningsforskningsinitiativer i de nordiske landene og selvstyrende områder.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error