1887

Nordisk utdanningsforskning. Sentrale kjennetegn - nye muligheter

image of Nordisk utdanningsforskning. Sentrale kjennetegn - nye muligheter

Undersøgelsen fastslår, at det nordiske uddannelsesforskningsfelt kendetegnes af et stort mangefold både i disciplintilknytning og perspektiver, i forskningsfokus og forskningsmetodik, publicering og formidling. Forfatterne mener, at denne situation bidrager til, at feltet uddannelsesforskning kan være vanskelig at definere præcist og dermed afgrænse. Rapporten synliggør imidlertid, at en større grad af samarbejde og øget koordinering på feltet, kan give en nordisk merværdi på en række områder. Hovedformålet med studiet er, at undersøge mulighederne for et nordisk uddannelsesforsknings- og formidlingsinitiativ gennem en kortlægning af igangværende og planlagte uddannelsesforskningsinitiativer i de nordiske lande og selvstyrende områder, samt indhente synspunkter om hvilke felter og i hvilken form et eventuelt nordisk initiativ kan være hensigtsmæssigt. Studiet er udarbejdet for Nordisk Ministerråd af Norsk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU STEP i samarbejde med Technopolis.

Norwegian

.

Forord

Uddannelsesforskning og -formidling af denne type forskning anses for at være af stor betydning, såvel nationalt som i nordisk sammenhæng, og uddannelsesspørgsmål er generelt blevet vigtigere for de nordiske lande. Gennem den globale konkurrence om kundskab og kvalificeret arbejdskraft er uddannelse kommet højere op den politiske agenda. Som følge af den stigende politiske interesse for uddannelsesforskning er der forventninger om, at forskningen skal bidrage til løsning af konkrete problemer I uddannelsessektoren. I forhold til den globale konkurrence er det påfaldende ens problemer, der skal løses i de nordiske lande. Eksempler på sådanne problemer er frafald, faldende antal studerende og dårlige resultater i internationale målinger.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error