Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning - Studie 2

Muligheter for gjensidig godkjenning og økt samarbeid

Højere uddannelse har en stadig stigende betydning for de nordiske landes vidensbase og dermed økonomiske udvikling. Øget nordisk samarbejde, specialisering og arbejdsdeling mellem nordiske universiteter er én måde at styrke uddannelsessystemet på. Men i så fald må kvalitetssikrings- og akkrediteringssystemer gøres mere kompatible. Dette studie viser at de nordiske lande er godt rustet til øget samarbejde, men peger samtidigt på en række områder hvor der er behov for udvikling og afklaring. Studien er udarbejdet for Nordisk Ministerråd af NIFU STEP, som har fået faglig støtte fra en referencegruppe bestående af repræsentanter fra det nordiske universitetsmiljø. Nærværende studie indgår i en serie af fire studie med fælleoverskrift ”Norden som global vinderegion”, der udpeger politikområder, som har en særlig relevans for de nordiske lande, i lyset af den stigende globalisering og det øgede pres på de nordiske landes økonomiske konkurrenceevne.

Danish