1887

Nordens sprog med rødder og fødder

image of Nordens sprog med rødder og fødder

Har alle folk i Norden engang kunnet forstå hinanden uden videre? Hvornår og hvordan forandrede det urnordiske sprog sig til de moderne sprog islandsk, færøsk, norsk, svensk og dansk? Og hvorfor regnes finsk, samisk og grønlandsk ikke med til de nordiske sprog selv om de er sprog i Norden? Svarene kan du få i denne bog. Nordens sprog med rødder og fødder er en saglig og levende præsentation af sprog med en lang historie i Norden: de skandinaviske sprog, øsprogene islandsk og færøsk samt samisk, grønlandsk og finsk. Bogen fortæller hvordan sprogene er opbygget, om deres historiske udvikling og de indbyrdes slægtskabsforhold. Til bogen knytter sig et omfattende undervisningsmateriale bestående af korte og lettilgængelige tekster om sproghistoriske og sprogpolitiske emner.

Danish Icelandic, Swedish, Norwegian

.

Samiske sprog

Det samiske bosættelsesområde, Sápmi, strækker sig fra Kolahalvøens østkyst og det nordlige Finland via kyst- og indlandet i Norge og indlandet i Sverige ned til Jämtland og Idre (se kort nedenfor). Sápmi består af ét sammenhængende geografisk område som har været karakteriseret af forskellige typer traditionelle erhverv, bl.a. jagt og fiskeri, rensdyrhold og landbrug. Inden for dette område tales der flere samiske sprog og dialekter.

Danish Icelandic, Swedish, Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error