1887

Nordens sprog med rødder og fødder

image of Nordens sprog med rødder og fødder

Har alle folk i Norden engang kunnet forstå hinanden uden videre? Hvornår og hvordan forandrede det urnordiske sprog sig til de moderne sprog islandsk, færøsk, norsk, svensk og dansk? Og hvorfor regnes finsk, samisk og grønlandsk ikke med til de nordiske sprog selv om de er sprog i Norden? Svarene kan du få i denne bog. Nordens sprog med rødder og fødder er en saglig og levende præsentation af sprog med en lang historie i Norden: de skandinaviske sprog, øsprogene islandsk og færøsk samt samisk, grønlandsk og finsk. Bogen fortæller hvordan sprogene er opbygget, om deres historiske udvikling og de indbyrdes slægtskabsforhold. Til bogen knytter sig et omfattende undervisningsmateriale bestående af korte og lettilgængelige tekster om sproghistoriske og sprogpolitiske emner.

Danish Icelandic, Swedish, Norwegian

.

Nordiske sprog i fortid og nutid

Folk har til alle tider lagt mærke til at ord fra forskellige sprog ligner hinanden, og har gjort sig tanker om hvorfor der er ligheder og forskelle mellem sprog. I det kristne Europa antog man gerne at alle mennesker oprindeligt havde talt hebraisk. Det var jo sproget i Det Gamle Testamente, og følgelig måtte også Adam og Eva have talt hebraisk i Paradiset. Årsagen til at der senere hen opstod et mylder af forskellige sprog, fandt man også i Bibelen, nærmere bestemt i kapitel 1 i 1. Mosebog. Det fortælles her at menneskene ved forenede kræfter ville bygge et tårn som skulle nå lige til himmelen, men dette projekt brød Gud sig ikke rigtig om; han greb derfor ind ved at forvirre deres sprog, så de ikke længere kunne forstå hinanden, og derfor opgav de det hele og spredte sig i stedet ud over hele jorden.

Danish Norwegian, Icelandic, Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error