1887

Nordens sprog med rødder og fødder

image of Nordens sprog med rødder og fødder

Har alle folk i Norden engang kunnet forstå hinanden uden videre? Hvornår og hvordan forandrede det urnordiske sprog sig til de moderne sprog islandsk, færøsk, norsk, svensk og dansk? Og hvorfor regnes finsk, samisk og grønlandsk ikke med til de nordiske sprog selv om de er sprog i Norden? Svarene kan du få i denne bog. Nordens sprog med rødder og fødder er en saglig og levende præsentation af sprog med en lang historie i Norden: de skandinaviske sprog, øsprogene islandsk og færøsk samt samisk, grønlandsk og finsk. Bogen fortæller hvordan sprogene er opbygget, om deres historiske udvikling og de indbyrdes slægtskabsforhold. Til bogen knytter sig et omfattende undervisningsmateriale bestående af korte og lettilgængelige tekster om sproghistoriske og sprogpolitiske emner.

Danish Icelandic, Swedish, Norwegian

.

Netudgaven af »Nordens sprog med rødder og fødder«

Du kan få adgang til en udvidet version af Nordens sprog med rødder og fødder via Nordisk Ministerråds netportal: www.nordskol.org. Netmaterialet består dels af bogens fire artikler (kapitel 2), dels af en række sproghistoriske og sprogpolitiske artikler som er tematisk grupperet i kapitlerne 3-7.

Danish Icelandic, Norwegian, Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error