1887

Nordens språk med røtter og føtter

image of Nordens språk med røtter og føtter

Har alle folk i Norden en gang kunnet forstå hverandre uten videre? Når og hvordan forandret det urnordiske språket seg til de moderne språkene islandsk, færøsk, norsk, svensk og dansk? Og hvorfor regnes finsk, samisk og grønlandsk ikke med til de nordiske språkene selv om de er språk i Norden? Svarene kan du få i denne boka. Nordens språk med røtter og føtter er en saklig og levende presentasjon av språk med en lang historie i Norden: de skandinaviske språkene, øyspråkene islandsk og færøysk samt samisk, grønlandsk og finsk. Boka forteller hvordan språkene er oppbygd, om deres historiske utvikling og de innbyrdes slegtskapsforholdene. Til boka knytter det seg et omfattende undervisningsmateriale som består av korte og lettilgjengelige tekster om språkhistoriske og språkpolitiske emner.

Norwegian Icelandic, Swedish, Danish

.

Nordiske språk i fortid og nåtid

Folk har til alle tider lagt merke til at ord i forskjellige språk ligna på hverandre, og har gjort seg tanker om hvorfor det er likheter og forskjeller mellom språk. I det kristne Europa antok man gjerne at alle mennesker opprinnelig hadde snakka hebraisk. Det var jo språket i Det gamle testamente, og følgelig måtte også Adam og Eva ha snakka hebraisk i Paradiset. Grunnen til at det seinere ble et mylder av ulike språk, fant man også i Bibelen, nærmere bestemt i kapittel 11 i 1. Mosebok. Det fortelles her at menneskene ved forente krefter ville bygge et tårn som skulle nå like til himmelen, men dette prosjektet syntes ikke Gud noe særlig om, og derfor greip han inn ved å forvirre språket deres slik at de ikke lenger kunne forstå hverandre, og dermed gav de opp det hele og spredde seg i stedet ut over hele jorda.

Norwegian Danish, Icelandic, Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error