1887

Nordens språk med røtter og føtter

image of Nordens språk med røtter og føtter

Har alle folk i Norden en gang kunnet forstå hverandre uten videre? Når og hvordan forandret det urnordiske språket seg til de moderne språkene islandsk, færøsk, norsk, svensk og dansk? Og hvorfor regnes finsk, samisk og grønlandsk ikke med til de nordiske språkene selv om de er språk i Norden? Svarene kan du få i denne boka. Nordens språk med røtter og føtter er en saklig og levende presentasjon av språk med en lang historie i Norden: de skandinaviske språkene, øyspråkene islandsk og færøysk samt samisk, grønlandsk og finsk. Boka forteller hvordan språkene er oppbygd, om deres historiske utvikling og de innbyrdes slegtskapsforholdene. Til boka knytter det seg et omfattende undervisningsmateriale som består av korte og lettilgjengelige tekster om språkhistoriske og språkpolitiske emner.

Norwegian Icelandic, Swedish, Danish

.

Nettutgaven av «Nordens språk med røtter og føtter»

Du kan få adgang til en utvidet versjon av Nordens språk med røtter og føtter fra Nordisk Ministerråds nettportal: www.nordskol.org. Nettmaterialet består delvis av bokens fire artikler (kapittel 2), delvis av en rekke språkhistoriske og språkpolitiske artikler, som er tematisk gruppert i kapitlene 3–7.

Norwegian Swedish, Icelandic, Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error