1887

Nordens språk med rötter och fötter

image of Nordens språk med rötter och fötter

Nordens språk med rötter och fötter är en saklig och levande presentation av språk som har en lång historia i Norden: de skandinaviska språken, öspråken isländska och färöiska samt samiska, grönländska och finska. Boken handlar om hur språken är uppbyggda, om deras historiska utveckling och inbördes släktskapsförhållanden. Till boken hör ett omfattande undervisningsmaterial som består av korta och lättillgängliga texter i språkhistoriska och språkpolitiska ämnen.

Swedish Danish, Norwegian, Icelandic

.

Samiska språk

Det samiska bosättningsområdet, Sápmi, sträcker sig från östkusten på Kolahalvön, över norra Finland, via kust- och inlandet i Norge, och inlandet i Sverige ner till Jämtland och Idre (se karta nedan). Sápmi består av ett sammanhängande geografiskt område som i sig har inneburit olika typer av traditionella näringar, bl.a. jakt och fiske, renskötsel och jordbruk. Inom detta område talas flera samiska språk och dialekter.

Swedish Danish, Norwegian, Icelandic

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error