1887

Nordens språk med rötter och fötter

image of Nordens språk med rötter och fötter

Nordens språk med rötter och fötter är en saklig och levande presentation av språk som har en lång historia i Norden: de skandinaviska språken, öspråken isländska och färöiska samt samiska, grönländska och finska. Boken handlar om hur språken är uppbyggda, om deras historiska utveckling och inbördes släktskapsförhållanden. Till boken hör ett omfattande undervisningsmaterial som består av korta och lättillgängliga texter i språkhistoriska och språkpolitiska ämnen.

Swedish Danish, Norwegian, Icelandic

.

Nätutgåvan av »Nordens språk med rötter och fötter«

Du kan få tillgång till en utvidgad version av Nordens språk med rötter och fötter via Nordiska ministerrådets nätportal: www.nordskol. org. Nätmaterialet består dels av bokens fyra artiklar (kapitel 2), dels av en rad språkhistoriska och språkpolitiska artiklar som är grupperade efter teman i kapitlen 3–7.

Swedish Danish, Norwegian, Icelandic

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error