1887

Nordens språk med rötter och fötter

image of Nordens språk med rötter och fötter

Nordens språk med rötter och fötter är en saklig och levande presentation av språk som har en lång historia i Norden: de skandinaviska språken, öspråken isländska och färöiska samt samiska, grönländska och finska. Boken handlar om hur språken är uppbyggda, om deras historiska utveckling och inbördes släktskapsförhållanden. Till boken hör ett omfattande undervisningsmaterial som består av korta och lättillgängliga texter i språkhistoriska och språkpolitiska ämnen.

Swedish Danish, Norwegian, Icelandic

.

Kalaallisut – grönländska

Huvudspråket på Grönland heter kalaallit oqaasii eller kalaallisut. Det talas av ungefär 50 000 människor, och en del av dem är tvåspråkiga med danska som andra språk. Kalaallisut är historiskt sett besläktat med en rad andra eskimåiska språk, och man talar då om den eskimåisk-aleutiska språkstammen, eftersom eskimåiska och aleutiska är de viktigaste ingredienserna (se figur 1).

Swedish Norwegian, Icelandic, Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error