1887

Nordens språk med rötter och fötter

image of Nordens språk med rötter och fötter

Nordens språk med rötter och fötter är en saklig och levande presentation av språk som har en lång historia i Norden: de skandinaviska språken, öspråken isländska och färöiska samt samiska, grönländska och finska. Boken handlar om hur språken är uppbyggda, om deras historiska utveckling och inbördes släktskapsförhållanden. Till boken hör ett omfattande undervisningsmaterial som består av korta och lättillgängliga texter i språkhistoriska och språkpolitiska ämnen.

Swedish Danish, Norwegian, Icelandic

.

Finska

Finskan hör till den uraliska språkfamiljen, en gles och splittrad kedja av språk som sträcker sig från Östersjöns stränder ända till Jenisejfloden och Tajmyrhalvön i Sibirien. Benämningen uraliska språk har använts sedan början av 1800-talet, och den grundar sig på att flertalet av dessa språk talas i närheten av Uralbergen, i gränsområdena mellan Asien och Europa. Språkfamiljens ursprungliga kärnområde anses numera ha funnits antingen i närheten av Volgakröken eller i trakten av det nuvarande Vitryssland.

Swedish Icelandic, Danish, Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error