1887

Muligheder for en fællesnordisk læreruddannelse på kandidatniveau

image of Muligheder for en fællesnordisk læreruddannelse på kandidatniveau

Udredningen kortlægger mulighederne for en fællesnordisk læreruddannelse på kandi-datniveau givet indenfor rammerne af et Nordic Master Programme. Det gør den ved at beskrive Nordens forskellige læreruddannelser og de forskellige regelværk for fællesgrader. Et Nordic Master Programme er et uddannelsesprogram etableret af Nordisk Ministerråd i 2007. Programmet er iværksat for at styrke Norden som en attraktiv region for uddannelse. Højere uddannelsesinstitutioner med en stærk forsk-ningsprofil kan søge om støtte til et Nordic Master Programme. Udredningen peger på fem udfordringer der begrænser mulighederne. Udfordringer-ne knytter sig blandt andet til at de potentielle ansøgerinstitutioners forskningsbasering ikke er identisk, at mange læreruddannelser ikke er stærkt moduliserede og derfor svære for de studerende at forlade, at læreruddannelserne har forskelligt indhold og længde og at lærerstuderende derfor er på forskellige faglige niveauer. Udredningen afsluttes med otte bud på indholdet i en fællesnordisk læreruddannelse på kandidatniveau, eksempelvis med fokus på stærke naturfagsdidaktiske kompetencer el-ler internationalisering.

Danish

.

Indledning

De nordiske lande er forskellige. De har forskellige uddannelsessystemer og dermed også forskellige læreruddannelser. Læreruddannelserne varierer fx i indhold, opbygning, niveau, institutionel placering og videngrundlag. Formålet med denne udredning er at undersøge muligheden for at udvikle en fællesnordisk læreruddannelse på kandidatniveau inden for konceptet Nordic Master Programme. Desuden har udredningen fokus på hvilke juridiske barrierer for etableringen af en fællesnordisk kandidat for lærere der måtte findes i de nordiske lande.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error