1887

More Parallel, Please!

11 Anbefalinger til Mønsterpraksis for Parallelsproglighed på Nordiske Universiteter

image of More Parallel, Please!

Denne bog indeholder alt, hvad et universitet har brug for for at påbegynde arbejdet med at udforme, praktisere og revidere en sprogpolitik, der tager udgangspunkt i brugen af engelsk sammen med (parallelt med) brugen af ét eller flere nordiske sprog. Bogen sammentænker de udfordringer internationalisering af universiteter, forskning og universitetsuddannelser stiller, med ønsket om at fastholde og videreudvikle kvalitet baseret på de lokale nordiske sprog. Bogen er opdelt i tre lag: Først kan man læse den superkorte version af de 11 anbefalinger til mønsterpraksis, som bogen indeholder. Derefter kan man læse en udfoldet version af selve anbefalingerne, og endelig kan man læse udførlige begrundelser for hver enkelt af dem. Til slut finder man forslag til læsning udvalgt inden for den enorme litteratur på området. Bogen er resultatet af arbejdet i et internordisk projekt støttet af Nordisk Ministerråd og Nordisk Sprogkoordination.

Danish

.

Motivering og baggrund for anbefalingerne

Der synes at være almindelig enighed om at vi bl.a. på grund af satellitspredte nyheder og informationer lever i et globaliseret samfund. CNN, for blot at tage et engelsksproget eksempel, kan ses over hele verden. Men også råvarer, forarbejdede produkter og tjenesteydelser bevæger sig med stor hast på tværs af landegrænser så man kan få f.eks. Kumqat-frugter endog meget fjernt fra hvor de dyrkes.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error