1887

Mismatchproblemer i Norden

En kortlægning af rekrutteringssituationen i nordiske væksterhverv

image of Mismatchproblemer i Norden

Formålet med denne undersøgelse er kortlægge de aktuelle forskelle og ligheder i rekrutteringsudfordringerne i en række væksterhverv i Sverige, Danmark og Norge. Resultaterne baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse til 1.723 virksomheder, der er målrettet ved hjælp af statistisk analyse af online jobopslag. Undersøgelsen viser, at rekrutteringsudfordringer og mismatch mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet er en reel økonomisk vækstbarriere i de fem væksterhverv i Norden. Undersøgelsen peger på, at rekrutteringsudfordringerne på tværs af de tre lande er størst inden for erhvervene IKT og Digital og automatiseret produktion, hvor op mod hver tredje rekrutteringsforsøg er forgæves. Rekrutteringsudfordringerne skyldes både mismatch, i forhold til hvor stort arbejdsudbuddet er og at udbuddet ikke altid har de rette kompetencer.

Danish

.

Indledning og sammenfatning

For at sikre fortsat vækst i Norden er det centralt, at virksomheder kan få de kompetencer, som de efterspørger. Det er derfor vigtigt at opbygge viden om, hvorvidt virksomheders efterspørgsel efter arbejdskraft er tilstrækkeligt dækket af arbejdskraftudbuddet, og om der er mismatchproblemer på de nordiske arbejdsmarkeder.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error