Marine Kundskabsbehov

Fremtidens kundskabsbehov, med særlig fokus på forskning, uddannelse og samarbejdsmuligheder indenfor den nordiske fiskesektor.

Rapport fra spørgeskemaundersøgelse om fremtidens kundskabsbehov indenfor den nordiske fiskesektor. Norden har internationalt ry for sin viden, erfaring og ekspertise på det marine område, herunder forskning og forvaltning. Spørgeskemaundersøgelsen viser klart, at de mange opgaver, der venter på at blive løst ikke kan eller skal løses af fiskerisektoren eller Norden alene. Kun en multidisciplinær tilgang kan forventes at føre til holdbare løsninger. Norden bør tage initiativ til dette og gå forrest, men er det nordiske samarbejde i stand til at løfte de mange opgaver, der peges på i rapporten? Opgaverne kræver et samarbejde, der først og fremmest er politisk aktivt – og prioriteret. Et samarbejde, hvor politikerne viser, at de reelt står bag de strategier og erklæringer om Norden som en region, der er præget af bæredygtig udvikling, og om etablering af en økosystem-baseret marin forvaltning, ja, en del af verden, hvor viden er i højsædet og grundlaget for fortsat vækst og velstand. Denne politiske revitalisering er en nødvendighed for et forvaltningsmæssigt -, et forsknings-, udviklings- og undervisningssamarbejde, der tilsammen kan sikre, at vi har de nødvendige kundskaber, som fremtiden – og de politiske ”kursanvisninger” kræver. Søkortet er altså tegnet op, kursen er lagt, men skal vores del af verden udvikle sig til et videnbaseret samfund må handling følge ord og Norden føre skibet på det marine område!

Danish