1887

Ligestilling i skolen

Rapport fra nordiske konferencer i Tórshavn og Reykjavik under Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2009

image of Ligestilling i skolen

Ligestillingsundervisning i skolen var en prioriteret opgave under Islands formandskab i Nordisk Ministerråd i 2009. Derfor blev der indkaldt til en nordisk konference i Reykjavik i dagene 21.–22. september, hvor gode eksempler på ligestillingsundervisning i nordiske børnehaver og grundskoler blev præsenteret. Vestnordisk samarbejde blev også prioriteret under det islandske formandskab. I den anledning blev der holdt en konference i Tórshavn på Færøerne i juni måned hvor der blev fokuseret på ligestillingslovgivningen i Vestnorden og samarbejde om ligestillingsundervisning i børnehaver og grundskoler. Konferencerapporten ”Ligestilling i skolen” indeholder indlæg fra de to konferencer samt henvisninger til Power Point-præsentationer på formandskabets website: [http://formennska2009.jafnretti.is]

Danish

.

The politics of gender equality intervention programs in schools

Oplægget handler om ligestillingsprojekter i skolen, og hvordan kønsforskning kan og bør implementeres som et kriterium i skoleudviklingen. Diskussionen tager afsæt i udviklingsprojektet Ligestilling i børnehaver og grundskolen. Projektets baggrund og forløb, styringsgruppens og referencegruppens arbejde, ekstern og intern evaluering og hvad man kan lære af projektet – med fokus på kontinuitet og diskontinuitet i forbindelse med kønsperspektiver i udviklingsarbejdet i skolen. Diskussionen skal munde ud i konklusioner, der kan anvendes i uddannelses- og ligestillingsarbejdet hvor vi også ser på hvor disse områder krydser hinanden.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error