1887

Ligestilling i skolen

Rapport fra nordiske konferencer i Tórshavn og Reykjavik under Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2009

image of Ligestilling i skolen

Ligestillingsundervisning i skolen var en prioriteret opgave under Islands formandskab i Nordisk Ministerråd i 2009. Derfor blev der indkaldt til en nordisk konference i Reykjavik i dagene 21.–22. september, hvor gode eksempler på ligestillingsundervisning i nordiske børnehaver og grundskoler blev præsenteret. Vestnordisk samarbejde blev også prioriteret under det islandske formandskab. I den anledning blev der holdt en konference i Tórshavn på Færøerne i juni måned hvor der blev fokuseret på ligestillingslovgivningen i Vestnorden og samarbejde om ligestillingsundervisning i børnehaver og grundskoler. Konferencerapporten ”Ligestilling i skolen” indeholder indlæg fra de to konferencer samt henvisninger til Power Point-præsentationer på formandskabets website: [http://formennska2009.jafnretti.is]

Danish

.

Sammenfatning

Ligestilling er et erklæret mål i skolelovgivningen i de nordiske lande. Men hvordan er det lykkedes skolen at bryde gamle altre og give plads til noget nyt? Det islandske formandskab i Nordisk Ministerråd i 2009 kaldte til to nordiske konferencer for at tage pulsen på ligestilling i skolen og drøfte hvordan man kan komme videre.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error