1887

Ligestilling i skolen

Rapport fra nordiske konferencer i Tórshavn og Reykjavik under Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2009

image of Ligestilling i skolen

Ligestillingsundervisning i skolen var en prioriteret opgave under Islands formandskab i Nordisk Ministerråd i 2009. Derfor blev der indkaldt til en nordisk konference i Reykjavik i dagene 21.–22. september, hvor gode eksempler på ligestillingsundervisning i nordiske børnehaver og grundskoler blev præsenteret. Vestnordisk samarbejde blev også prioriteret under det islandske formandskab. I den anledning blev der holdt en konference i Tórshavn på Færøerne i juni måned hvor der blev fokuseret på ligestillingslovgivningen i Vestnorden og samarbejde om ligestillingsundervisning i børnehaver og grundskoler. Konferencerapporten ”Ligestilling i skolen” indeholder indlæg fra de to konferencer samt henvisninger til Power Point-præsentationer på formandskabets website: [http://formennska2009.jafnretti.is]

Danish

.

Praktiskt jämställdhetsarbete i svenska skolor (in Swedish)

Delegationen tillsattes hösten 2008 av utbildningsminister Jan Björklund. Vi har två huvuduppdrag. Dels ska vi kartlägga skillnader när det bland annat gäller flickor och pojkars resultat. Vi ska också analysera dessa skillnader. Vårt andra stora uppdrag är att komma med förslag till riksdagen, regeringen, kommunerna och skolorna på åtgärder som kan stärka det långsiktiga jämställdhetsarbetet.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error