1887

Ligestilling i skolen

Rapport fra nordiske konferencer i Tórshavn og Reykjavik under Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2009

image of Ligestilling i skolen

Ligestillingsundervisning i skolen var en prioriteret opgave under Islands formandskab i Nordisk Ministerråd i 2009. Derfor blev der indkaldt til en nordisk konference i Reykjavik i dagene 21.–22. september, hvor gode eksempler på ligestillingsundervisning i nordiske børnehaver og grundskoler blev præsenteret. Vestnordisk samarbejde blev også prioriteret under det islandske formandskab. I den anledning blev der holdt en konference i Tórshavn på Færøerne i juni måned hvor der blev fokuseret på ligestillingslovgivningen i Vestnorden og samarbejde om ligestillingsundervisning i børnehaver og grundskoler. Konferencerapporten ”Ligestilling i skolen” indeholder indlæg fra de to konferencer samt henvisninger til Power Point-præsentationer på formandskabets website: [http://formennska2009.jafnretti.is]

Danish

.

Kvinder og mænd må tale sammen

Ligestilling betyder, at begge køn er lige synlige i samfundet, at de har lige stor magt og tager lige stor del i det offentlige og private liv. Men hvor er ligestillingen? Skønt Island i 30 år har haft en lov, der skal sikre lige ret for kvinder og mænd, er der stadigvæk lang vej igen. Kvinder er i mindretal på topposter mens mænd er i mindretal inden for omsorg og den pædagogiske sektor.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error