1887

Ligestilling i skolen

Rapport fra nordiske konferencer i Tórshavn og Reykjavik under Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2009

image of Ligestilling i skolen

Ligestillingsundervisning i skolen var en prioriteret opgave under Islands formandskab i Nordisk Ministerråd i 2009. Derfor blev der indkaldt til en nordisk konference i Reykjavik i dagene 21.–22. september, hvor gode eksempler på ligestillingsundervisning i nordiske børnehaver og grundskoler blev præsenteret. Vestnordisk samarbejde blev også prioriteret under det islandske formandskab. I den anledning blev der holdt en konference i Tórshavn på Færøerne i juni måned hvor der blev fokuseret på ligestillingslovgivningen i Vestnorden og samarbejde om ligestillingsundervisning i børnehaver og grundskoler. Konferencerapporten ”Ligestilling i skolen” indeholder indlæg fra de to konferencer samt henvisninger til Power Point-præsentationer på formandskabets website: [http://formennska2009.jafnretti.is]

Danish

.

Begrænsende kønsroller – daginstitutioner og skoler som udviklingsrum

I invitationen fra det islandske formandskab blev det betonet hvor vigtigt det er at starte tidligt med arbejdet med ligestilling, og at starte dette arbejde i skolen. Og det kan vi fra et dansk synspunkt være enige i; det er vigtigt at starte tidligt, inden traditionelle handlemåder, normer og dermed kønsroller bliver for fastlåste og commonsense, hvorved de bliver svære at identificere og gøre noget ved.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error