Läsfärdigheter i Norden

Arbetsseminarium om fremtidens textkompetens

I de seneste år har der været en stigende debat om læsefærdigheder, læsning og skrivning, i Norden og for øvrigt også mange andre steder i verden. Norden har deltaget i nogle omfattende internationale undersøgelser af læsefærdigheder og læsevaner. Der kan bl.a. nævnes IEA undersøgelsen, der blev foretaget i 1991 blandt 9 og 14 års elever og nu sidst de såkaldte PISA undersøgelser i 2000 og 2003 blandt 15 års elever. Resultaterne af dem har vakt diskussion og spørgsmål om læsningens status i Norden og indlæring og undervisning på det område i landenes skoler. Læsning og læsefærdigheder var et af de emner, som Island lagde størst vægt på i 2004 under formandskabet i Nordisk Ministerråd. I efteråret 2004 nedsatte Nordisk skolesamarbejde, NSS, derfor en arbejdsgruppe til at forberede et seminar om læsning og læsefærdigheder. Denne rapport er en afrapportering fra dette seminarium. Arbejdsseminaret havde hovedtemaet Fremtidens tekstkompetence.

Swedish