1887

Läsfärdigheter i Norden

Arbetsseminarium om fremtidens textkompetens

image of Läsfärdigheter i Norden

I de seneste år har der været en stigende debat om læsefærdigheder, læsning og skrivning, i Norden og for øvrigt også mange andre steder i verden. Norden har deltaget i nogle omfattende internationale undersøgelser af læsefærdigheder og læsevaner. Der kan bl.a. nævnes IEA undersøgelsen, der blev foretaget i 1991 blandt 9 og 14 års elever og nu sidst de såkaldte PISA undersøgelser i 2000 og 2003 blandt 15 års elever. Resultaterne af dem har vakt diskussion og spørgsmål om læsningens status i Norden og indlæring og undervisning på det område i landenes skoler. Læsning og læsefærdigheder var et af de emner, som Island lagde størst vægt på i 2004 under formandskabet i Nordisk Ministerråd. I efteråret 2004 nedsatte Nordisk skolesamarbejde, NSS, derfor en arbejdsgruppe til at forberede et seminar om læsning og læsefærdigheder. Denne rapport er en afrapportering fra dette seminarium. Arbejdsseminaret havde hovedtemaet Fremtidens tekstkompetence.

Swedish

.

Inbjudan till arbetsseminarium om Läsfärdigheter i Norden

Läsning och läsfärdigheter har varit ett av prioriteringsområdena för det nordiska skolsamarbetet under det isländska ordförandeskapet år 2004. Ledningsgruppen för det nordiska skolsamarbetet, NSS har hösten 2004 tillsatt en arbetsgrupp som fått i uppdrag att förbereda ett arbetsseminarium om läsfärdigheter.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error