1887

Læsning og skrivning i læreruddannelsen i Norden

image of Læsning og skrivning i læreruddannelsen i Norden

Formålet med denne kortlægning er at samle oplysninger om undervisningen i læse- og skrivefærdigheder ved læreruddannelserne i Norden og derigennem give et overblik over, hvordan de nordiske lande i sine læreruddannelser gennemfører de seneste forskningsresultater vedrørende læse- og skriveindlæring. Læse- og skrivefærdigheder er afgørende faktorer for fremgang i skolen og senere i arbejdslivet og dermed også afgørende for Nordens muligheder for at møde fremtidens udfordringer og styrke Nordens konkurrencekraft. Nutidens børn og unge har tilegnet sig læsevaner, som adskiller sig fra tidligere generationers, og som er helt anderledes end de traditioner, som skolerne og lærerne er vant til. Digitale tekster er ikke længere lineære, læseren bestemmer hvor teksten begynder og hvor den slutter. Også skrivevanerne har ændret sig som følge af udviklingen inden for informationsteknologien. Kortlægningen belyser, i hvilket omfang disse nye læse- og skrivevaner har ført til ændringer i læreruddannelsen vedrørende læse- og skriveundervisningen i de nordiske skoler.

Danish

.

Læreruddannelsen i de fem nordiske lande

I Danmark deltog tre seminarier i projektet, Århus Dag- og Aftenseminarium, Holbæk Seminarium og Københavns Dag- og Aftenseminarium. Kontaktpersonen i Danmark var lektor Peter Schmidt, som har et grundigt kendskab til læreruddannelsen i Danmark. Han har i lang tid arbejdet med danskfaget både i en teoretisk og administrativ sammenhæng og har skrevet om læreruddannelsen, ikke mindst danskfaget herunder læsning og skrivning. Her citeres nogle punkter fra hans artikel I lyset af PISA, som udkom i Skrifter om læreruddanning og lærerprofession udgivet af Aarhus dag- og aftenseminarium i 2005. I artiklen findes en god oversigt over læsningens og skrivningens placering i læreruddannelsen de sidste 35–40 år. Schmidt skriver, at læsning ikke har haft nogen stor plads i læreruddannelsen fra 1969 og konkluderer, at ”mange af de lærere, som er uddannet i 70erne og 80erne ikke i deres læreruddannelse har fået særlig megen uddannelse i læsning og læseundervisning. For de lærere, der ikke har fået mulighed for efteruddannelse i læsning og læseundervisning, har det været et stort arbejde at uddanne sig selv til at kunne forestå en god læseundervisning. Til gengæld er der siden 1998 sat fokus på læseundervisningen i faget dansk i læreruddannelsen, og det understreges, at danskundervisning ikke længere kun er modersmålsundervisning, men også andetsprogsundervisning. Danskundervisningen har forandret sig meget i den beskrevne periode. Det var delt i et fællesfag, hvor indholdet især var sprog og sprogudvikling og børne- og ungdomslitteratur, og et linjefag, som især bestod af undervisning i litteratur. Desuden faget skrivning og et omfattende kursusfag i retorik, som alle studerende skulle deltage i. Alle disse fagområder blev i 1998 slået sammen i linjefaget dansk.”

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error