1887

Læsning og skrivning i læreruddannelsen i Norden

image of Læsning og skrivning i læreruddannelsen i Norden

Formålet med denne kortlægning er at samle oplysninger om undervisningen i læse- og skrivefærdigheder ved læreruddannelserne i Norden og derigennem give et overblik over, hvordan de nordiske lande i sine læreruddannelser gennemfører de seneste forskningsresultater vedrørende læse- og skriveindlæring. Læse- og skrivefærdigheder er afgørende faktorer for fremgang i skolen og senere i arbejdslivet og dermed også afgørende for Nordens muligheder for at møde fremtidens udfordringer og styrke Nordens konkurrencekraft. Nutidens børn og unge har tilegnet sig læsevaner, som adskiller sig fra tidligere generationers, og som er helt anderledes end de traditioner, som skolerne og lærerne er vant til. Digitale tekster er ikke længere lineære, læseren bestemmer hvor teksten begynder og hvor den slutter. Også skrivevanerne har ændret sig som følge af udviklingen inden for informationsteknologien. Kortlægningen belyser, i hvilket omfang disse nye læse- og skrivevaner har ført til ændringer i læreruddannelsen vedrørende læse- og skriveundervisningen i de nordiske skoler.

Danish

.

Forord

Under de senaste åren har Nordiska ministerrådets rådgivningsgrupp för det nordiska skolsamarbetet (NSS), på uppmaning av det nordiska utbildnings- och forskningsministrarna, igångsatt flera forskningsbaserade åtgärder inom ramen för kvalitet i utbildningen. Läsfärdigheter har varit ett speciellt satsningsområde i detta sammanhang. I februari 2005 avhöll NSS ett nordiskt arbetsseminarium om läsfärdigheter. Som en uppföljning av seminariet godkände NSS hösten 2005 en handlingsplan för ett nordiskt paraplyprojekt kring skriftspråkslärande och skolframgång med indragning av könsperspektivet.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error