1887

Læsefærdigheder i Norden – Studie 4

image of Læsefærdigheder i Norden – Studie 4

Læsefærdigheder er helt centrale for samfund som de nordiske, særligt når man søger at etablere sig som videnssamfund. Dette studie konstaterer, at eleverne fra de nordiske lande ikke er lige gode til at læse. Der konkluderes endvidere en interessant forskel i de nordiske pigers og drenges læsefærdigheder - hvor drengene markerer sig ved at halte endnu længere bagud. I denne sammenhæng skiller de nordiske lande sig negativt ud i forhold til resten af Europa. Studiet anbefaler enkelte indsatsområder som eventuelt kan styrkes gennem nordisk samarbejde. Studien er udarbejdet for Nordisk Ministerråd af Danmarks Evalueringsinstitut, som har fået faglig støtte fra en referencegruppe bestående af repræsentanter fra Nordisk Ministerråds styregruppe for nordisk skolesamarbejde (NSS). Nærværende studie indgår i en serie af fire studie med fælleoverskrift ”Norden som global vinderegion”, der udpeger politikområder, som har en særlig relevans for de nordiske lande, i lyset af den stigende globalisering og det øget pres på de nordiske landes økonomiske konkurrenceevne.

Danish

.

Indledning

Læsning er den vigtigste færdighed som elever skal opnå i de første skoleår. Gode læsefærdigheder er en forudsætning for at kunne tilegne sig kundskaber inden for andre fagområder og er derfor også en af de vigtigste faktorer for valg af uddannelse og erhverv efter grundskolen. Gode læsefærdigheder er desuden afgørende for at kunne fungere som demokratisk borger i informationssamfundet hvor evnen til at kunne tilegne sig viden gennem skriftligt materiale er central.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error