1887

Kuluttajakompetenssien oppiminen – kuluttajakasvatuksen strategia

Ehdotus kuluttajakasvatuksen tavoitteiksi ja sisällöiksi

image of Kuluttajakompetenssien oppiminen – kuluttajakasvatuksen strategia

Pohjoismaiset kuluttajaorganisaatiot - valtion virastot ja järjestöt - ovat tehneet yhteistyötä koulutuksen saralla 1960-luvulta asti. Kuluttajakasvatuksen osalta tämä yhteistyö on kuluneen kymmenen vuoden aikana ulotettu kattamaan myös Baltian maat. Pohjoismaiden Ministerineuvoston TemaNord-tavoitteet kuluttajakasvatukselle ovat osoittautuneet hyödylliseksi työkaluksi kaikissa näissä maissa opetussuunnitelmien kehitystyössä sekä kuluttaja-asioiden käsittelyssä opettajakoulutuksessa ja kouluissa. Tämä kuluttajakasvatuksen asiakirja on kolmas laatuaan ja se pohjautuu vuosina 1995 ja 2000 julkaistuihin painoksiin. Kuluttajakasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä on tarpeen muuttaa ja tarkentaa, koska tarve kestävään kulutukseen, teknologian digitalisoituminen sekä median monimuotoistuminen muuttaa kuluttajan toimintaympäristöä ja näin myös kuluttajakasvatuksen tavoitteet ja aihe-alueet oli uudistettava. Tämän strategian tarkoituksena on kehittää kuluttajakasvatusta ja kuluttajakompetenssien opettamista sekä antaa työkalu opetussuunnitelmatekijöille, suunnittelijoille, kouluttajille ja opettajille.

Finnish Swedish, Norwegian

.

Miksi kuluttajakasvatusta tarvitaan?

Markkinat ja palvelut ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosikymmenten aikana. Muutos on lisännyt kuluttajakasvatuksen tarvetta, joten sen aihepiirejä ja painopisteitä on tarpeen arvioida uudelleen. Esimerkiksi raha ei ole enää välttämättä kolikoita ja seteleitä kukkarossa, vaan rahaa voi käyttää erilaisten virtuaalilompakoiden muodossa. Myös tarjolla olevien tuotteiden sekä julkisten ja kaupallisten palveluiden määrä on moninkertaistunut. Yleiskuvan luominen taloudesta on vaikeampaa globalisaation takia. Markkinointi on muuttunut, se kietoutuu yhä enemmän viihteeseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen, mikä lisää osaltaan tieto- ja mainosvirtaa.

Finnish Norwegian, Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error