1887

Kuluttajakompetenssien oppiminen – kuluttajakasvatuksen strategia

Ehdotus kuluttajakasvatuksen tavoitteiksi ja sisällöiksi

image of Kuluttajakompetenssien oppiminen – kuluttajakasvatuksen strategia

Pohjoismaiset kuluttajaorganisaatiot - valtion virastot ja järjestöt - ovat tehneet yhteistyötä koulutuksen saralla 1960-luvulta asti. Kuluttajakasvatuksen osalta tämä yhteistyö on kuluneen kymmenen vuoden aikana ulotettu kattamaan myös Baltian maat. Pohjoismaiden Ministerineuvoston TemaNord-tavoitteet kuluttajakasvatukselle ovat osoittautuneet hyödylliseksi työkaluksi kaikissa näissä maissa opetussuunnitelmien kehitystyössä sekä kuluttaja-asioiden käsittelyssä opettajakoulutuksessa ja kouluissa. Tämä kuluttajakasvatuksen asiakirja on kolmas laatuaan ja se pohjautuu vuosina 1995 ja 2000 julkaistuihin painoksiin. Kuluttajakasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä on tarpeen muuttaa ja tarkentaa, koska tarve kestävään kulutukseen, teknologian digitalisoituminen sekä median monimuotoistuminen muuttaa kuluttajan toimintaympäristöä ja näin myös kuluttajakasvatuksen tavoitteet ja aihe-alueet oli uudistettava. Tämän strategian tarkoituksena on kehittää kuluttajakasvatusta ja kuluttajakompetenssien opettamista sekä antaa työkalu opetussuunnitelmatekijöille, suunnittelijoille, kouluttajille ja opettajille.

Finnish Swedish, Norwegian

.

Esipuhe

Pohjoismaiset kuluttajaorganisaatiot ovat tehneet yhteistyötä koulutusasioissa 1960-luvulta asti. Baltian maat tulivat mukaan kuluttajakasvatuksen yhteistyöhön kuluneen kymmenen vuoden aikana ja ottivat käyttöön Pohjoismaiden Ministerineuvoston TemaNord-julkaisusarjassa esitetyt kuluttajakasvatuksen tavoitteet. Kuluttajatiedon opetus pohjoismaissa, Tema Nord 2000:599 asiakirjassa toiminnan painopisteiksi lisättiin tietokoneiden ja internetin käytön lisääntyminen sekä elämäntavat ja etiikka. Vuoden 2000 asiakirja julkaistiin 11 kielellä.

Finnish Swedish, Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error