1887

Kost i skole og barnehage og betydningen for helse og læring

En kunnskapsoversikt

image of Kost i skole og barnehage og betydningen for helse og læring

Har mad og kosttilskud til børn i børnehaver og skoler nogen betydning for børns sundhed og læring? Denne rapport giver et svar på spørgsmålet via en systematisk litteratursøgning og en systematisk analyse af den internationale og nordiske forskningslitteratur. I rapporten vurderes denne litteratur samt hvilken evidens den kan tillægges. De enkelte nordiske landes kostordninger i skoler og børnehaver er meget forskellige og udformet med forskellige mål. Rapporten beskriver disse ordninger og den eksisterende viden om deres betydning og effekt. Der findes et tilstrækkeligt antal forskningsresultater af en høj kvalitet som kan give et entydigt svar på effekten på visse områder af at servere mad i skoler og børnehaver. Rapporten peger dog også på nogle områder hvor den eksisterende viden er dårligt udviklet og argumenterer også for en forskning som undersøger effekten af måltidet og ikke blot maden.

Norwegian

.

Veien videre: Om behovet for mer kunnskap

Kunnskapsgrunnlaget for å vurdere matordninger i skole i forhold til kortsiktig effekt på helse og læring er godt. Selv om det er mange studier som ikke tilfredsstiller viktige kvalitetskrav, så er det samtidig mange nok studier til at man kan trekke en konklusjon. I den vestlige, velernærte delen av befolkningen vil ikke et eget mattilbud – gratis eller ikke – eller tilførsel av kosttilskudd i skolen bidra til bedre helse eller læring på kort sikt på en systematisk måte.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error