1887

Kost i skole og barnehage og betydningen for helse og læring

En kunnskapsoversikt

image of Kost i skole og barnehage og betydningen for helse og læring

Har mad og kosttilskud til børn i børnehaver og skoler nogen betydning for børns sundhed og læring? Denne rapport giver et svar på spørgsmålet via en systematisk litteratursøgning og en systematisk analyse af den internationale og nordiske forskningslitteratur. I rapporten vurderes denne litteratur samt hvilken evidens den kan tillægges. De enkelte nordiske landes kostordninger i skoler og børnehaver er meget forskellige og udformet med forskellige mål. Rapporten beskriver disse ordninger og den eksisterende viden om deres betydning og effekt. Der findes et tilstrækkeligt antal forskningsresultater af en høj kvalitet som kan give et entydigt svar på effekten på visse områder af at servere mad i skoler og børnehaver. Rapporten peger dog også på nogle områder hvor den eksisterende viden er dårligt udviklet og argumenterer også for en forskning som undersøger effekten af måltidet og ikke blot maden.

Norwegian

.

Metodikk

Hovedformålet med denne rapporten er å frambringe en kunnskapsoversikt. Denne kunnskapsoversikten skal, som det framgår av innledningen, omfatte tre forskjellige forhold. Vi skal 1) skaffe en oversikt over den kunnskapen som finnes innenfor forskningen omkring forholdet mellom mat og drikke i skole og barnehage og helse og læring. Vi skal i tillegg 2) skaffe en oversikt over gjeldende ordninger for mat i skole og barnehage i de nordiske landene og om den kunnskapen som finnes om effekten av disse ordninger. Her avgrenser vi oss ikke til ren forskning, men vil også se på det som finnes av evalueringer eller erfaringsoppsummeringer. Og vi skal 3) si noe om behovet for ytterligere forskning.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error