1887

Integration gennem voksen- og efteruddannelse

image of Integration gennem voksen- og efteruddannelse

I de nordiske lande står en relativt stor andel af indvandrere og efterkommere uden for arbejdsmarkedet. Højkonjunkturen der varede frem til omkring 2008 gav indvandrere bedre muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet. Voksen- og efteruddannelse kunne være et godt redskab til at støtte den proces, eventuelt med etablering af særlige tilbud specifikt rettet mod specifikke behov. På den baggrund besluttede Nordisk Ministerråd ved rådgivningsgruppen for det nordiske samarbejde om voksnes læring, SVL, i efteråret 2008 at igangsætte et studie om integration gennem voksen- og efteruddannelse. Formålet med studiet har været at kortlægge de nationale strategier og tiltag i de nordiske lande, med henblik på at øge indvandrere og efterkommeres deltagelse i voksen- og efteruddannelse og at kortlægge hvad der eksisterer af særligt indrettede voksen- og efteruddannelsestilbud. Studiet fokuserer på anvendelsen af voksen- og efteruddannelse i relation til integration af indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Der foreligger en rapport for hvert af de nordiske lande og en samlet rapport med beskrivelse af hovederfaringerne fra hvert af de nordiske lande og af forskelle og ligheder mellem landene.

Danish

.

Danmark

Gennem 1980’erne og 1990’erne bestod indvandringen til Danmark primært af flygtninge, særligt fra Mellemøsten og i slutningen af perioden fra eks- Jugoslavien. I de senere år har arbejdskraftindvandringen dog været stigende, ikke mindst efter udvidelsen af EU i 2004, hvorefter især indvandringen af arbejdskraft fra Polen er vokset betydeligt. De fleste indvandrere kommer dog fortsat til landet fra ikke-vestlige lande, og først og fremmest via familiesammenføring.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error