1887

Højere uddannelse i Norden

Kortlægning af eksisterende data og informationer om højere uddannelse i Norden

image of Højere uddannelse i Norden

Hvert år udsender OECD publikationen: Education at a Glance. Denne rapport er et første forsøg på en særlig Nordic Education at a Glance. De nordiske lande klarer sig godt på en række indikatorer. Uddannelsesniveauet er ganske højt. Norden er god til at bryde den sociale arv. Udvekslingen af internationale studerende er stigende. Kvinderne i Norden ligger usædvanlig godt i international sammenhæng. Gennemførelsesprocenter og studietider ligger mere på det jævne. Selvom der er aktuel ledighed blandt højere uddannede i flere nordiske lande, kan der opstå mangler på længere sigt. Publikationen peger på behov for flere analyser af forskellene mellem de nordiske lande.

Danish

.

Social uddannelsesmobilitet

Den sociale rekruttering til universitets- og forskeruddannelserne har over tid og på tværs af lande altid været præget af skævhed. Det vil sige, at et barn af akademikerforældre har langt større chance for at opnå en lang videregående uddannelse end et barn af forældre som er ufaglærte. Det er både teoretisk og empirisk veldokumenteret, at social baggrund spiller en afgørende rolle for, hvem der får de høje uddannelser. For eksempel viser danske tal, at der er 10 gange så stor sandsynlighed for at opnå en ph.d.-grad, hvis ens far har en videregående uddannelse, som hvis han ingen uddannelse havde.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error