1887

Højere uddannelse i Norden

Samarbejde, Arbejdsdeling og Koncentration (SAK) inden for små akademiske fag

image of Højere uddannelse i Norden

De nordiske lande deler fælles nordiske værdier og kultur inden for uddannelsesområdet, ligesom vi møder en række fælles udfordringer som gør sig gældende inden for udsatte fag på tværs af de nordiske lande.Sammen ønsker lande at skabe bæredygtige uddannelsesmiljøer af høj kvalitet. Derfor er det fordelagtigt at samle sig om at styrke nordisk kompetence samt konkurrenceevne og skabe nordisk merværdi gennem samarbejde inden for udsatte akademiske fagområder. Med denne baggrund er formålet med undersøgelsen at kortlægge eksisterende udsatte fagområder og undersøge mulighederne for øget samarbejde, arbejdsdeling eller koncentration (SAK) inden for de akademiske humanistiske uddannelser i de nordiske lande. I rapporten præsenteres forslag til, hvordan SAK kan være med til at sikre bæredygtige uddannelser af høj kvalitet i fremtiden på tværs af Norden.

Danish

.

Nordiske potentialer

Dette afsnit har til formål at perspektivere potentialer for nordisk samarbejde, og hvordan SAK-samarbejde på tværs af de nordiske lande kan bidrage til at skabe øget nordisk merværdi fremadrettet. På baggrund af de præsenterede cases i kapitel 5, har vi bedt en række institutledere, studieledere og undervisere vurdere, hvordan de forskellige samarbejdsmodeller fungerer, og hvorvidt de kan overføres til deres fag.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error