1887

Højere uddannelse i Norden

Samarbejde, Arbejdsdeling og Koncentration (SAK) inden for små akademiske fag

image of Højere uddannelse i Norden

De nordiske lande deler fælles nordiske værdier og kultur inden for uddannelsesområdet, ligesom vi møder en række fælles udfordringer som gør sig gældende inden for udsatte fag på tværs af de nordiske lande.Sammen ønsker lande at skabe bæredygtige uddannelsesmiljøer af høj kvalitet. Derfor er det fordelagtigt at samle sig om at styrke nordisk kompetence samt konkurrenceevne og skabe nordisk merværdi gennem samarbejde inden for udsatte akademiske fagområder. Med denne baggrund er formålet med undersøgelsen at kortlægge eksisterende udsatte fagområder og undersøge mulighederne for øget samarbejde, arbejdsdeling eller koncentration (SAK) inden for de akademiske humanistiske uddannelser i de nordiske lande. I rapporten præsenteres forslag til, hvordan SAK kan være med til at sikre bæredygtige uddannelser af høj kvalitet i fremtiden på tværs af Norden.

Danish

.

Kortlægning af udsatte fag

Den kvantitative kortlægning har til formål at skabe overblik over det samlede nordiske billede af udsatte fag. Det er altså det bagtæppe, der afdækker hvilke og hvor mange fag der er tale om på tværs af alle de nordiske lande. Ved at koble forskellige centrale parametre på uddannelserne vil overblikket blive suppleret med indsigt. Indsigt i hvilke ligheder og forskelle, der er mellem de udsatte fag både på tværs af lande og institutioner. En kvantitativ kortlægning er den eneste kilde til et sammenlignings- og interaktionsgrundlag på tværs af de udsatte fag. Denne viden er central for at kunne arbejde videre i dybden og arbejde med at udvikle og styrke samarbejdet på tværs af de udsatte fag. Samtidig er en kvantitativ kortlægning den eneste måde at sikre klar viden om, hvor det fokuserede arbejde skal sættes ind.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error