1887

Højere uddannelse i Norden

Kortlægning af eksisterende data og informationer om højere uddannelse i Norden

image of Højere uddannelse i Norden

Hvert år udsender OECD publikationen: Education at a Glance. Denne rapport er et første forsøg på en særlig Nordic Education at a Glance. De nordiske lande klarer sig godt på en række indikatorer. Uddannelsesniveauet er ganske højt. Norden er god til at bryde den sociale arv. Udvekslingen af internationale studerende er stigende. Kvinderne i Norden ligger usædvanlig godt i international sammenhæng. Gennemførelsesprocenter og studietider ligger mere på det jævne. Selvom der er aktuel ledighed blandt højere uddannede i flere nordiske lande, kan der opstå mangler på længere sigt. Publikationen peger på behov for flere analyser af forskellene mellem de nordiske lande.

Danish

.

Køn og social baggrund

Europa-Kommissionen har som mål i deres “Europe 2020” strategiplan, at 40 pct. af de 30–34 årige skal have en uddannelse på tertiært niveau. Målet om at øge den videregående uddannelsesfrekvens gælder også i særlig grad for grupper, der har ressourcesvag socioøkonomisk baggrund, kommer fra udsatte geografiske lokationer, samt etniske mindretal.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error