1887

Højere uddannelse i Norden

Samarbejde, Arbejdsdeling og Koncentration (SAK) inden for små akademiske fag

image of Højere uddannelse i Norden

De nordiske lande deler fælles nordiske værdier og kultur inden for uddannelsesområdet, ligesom vi møder en række fælles udfordringer som gør sig gældende inden for udsatte fag på tværs af de nordiske lande.Sammen ønsker lande at skabe bæredygtige uddannelsesmiljøer af høj kvalitet. Derfor er det fordelagtigt at samle sig om at styrke nordisk kompetence samt konkurrenceevne og skabe nordisk merværdi gennem samarbejde inden for udsatte akademiske fagområder. Med denne baggrund er formålet med undersøgelsen at kortlægge eksisterende udsatte fagområder og undersøge mulighederne for øget samarbejde, arbejdsdeling eller koncentration (SAK) inden for de akademiske humanistiske uddannelser i de nordiske lande. I rapporten præsenteres forslag til, hvordan SAK kan være med til at sikre bæredygtige uddannelser af høj kvalitet i fremtiden på tværs af Norden.

Danish

.

Indledning og sammenfatning

De nordiske lande ønsker sammen at skabe bæredygtige uddannelsesmiljøer af høj kvalitet (Nordic Council of Minister’s ad hoc group for quality in higher education 2015). Det gælder på udsatte fagområder, hvor det på nationalt niveau kan være svært at op- retholde et fagligt miljø af høj kvalitet. Med denne baggrund er formålet med undersø- gelsen at kortlægge eksisterende udsatte fagområder og undersøge mulighederne for øget samarbejde, arbejdsdeling eller koncentration (SAK) inden for de akademiske hu- manistiske uddannelser i de nordiske lande.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error