1887

Hållbart jämställdhetsarbete i förskolan och skolan i Norden

Med lärande exempel

image of Hållbart jämställdhetsarbete i förskolan och skolan i Norden

Den här studien förmedlar kunskap om hur lärare, förskollärare och skolpersonal arbetar med jämställdhet i ett antal förskolor och skolor i de nordiska länderna och självstyrande områdena. Boken lyfter fram flera lärande exempel som inspiration till jämställdhetsarbete i förskolan och skolan. Bokens grund är en nordisk studie av praktiskt jämställdhetsarbete som pågår eller har pågått under den senaste tiden. I boken finns konkreta exempel från alla nordiska länder och från de självstyrande områdena. Studiens resultat visar att framgångsfaktorer för jämställdhetsarbete i förskolan och skolan som analyserats fram kan ses som tre olika steg. Stegen benämns privat steg, internt steg och externt steg. I boken förklaras vad dess steg innehåller, och vilka krav som ställs på en förskola eller skola för att uppnå de olika stegen. De här stegen kan både sägas vara en sammanfattning av resultatet av studien, men också ses ett verktyg för arbete framåt. Målet är att du som läser boken ska inspireras till att påbörja, blåsa nytt liv i eller fortsätta det lokala arbetet på den egna skolan eller den egna enheten, med hjälp av nordisk inspiration!

Swedish

.

Materialet

Materialinsamlingen har haft anspråk på att ha ett vetenskapligt förhållningssätt i det sätt som vi närmat oss de platser som vi har besökt och dem som vi har intervjuat. Innehållet i rapporten är så nära en verklighetstrogen bild som det är möjligt av arbetet som pågår. Bilden ska inte ha förvanskats genom materialinsamlarnas värderingar och alltför vida tolkningar under materialinsamlingens gång. Samtliga intervjuer har genomförts på samma sätt, med samma frågor. Alla intervjuer har transkriberats och gåtts igenom noggrant. Utgångspunkten för innehållet är intervjuutdragen. Frågorna som vi har ställt finns som bilaga i rapporten.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error